+

En komplet løsning til projekt-, portefølje- og ressourcestyring

Porteføljehåndtering 

Projektporteføljen indeholder en fortegnelse over samtlige planlagte, igangværende og afsluttede  projekter. Her kan virksomhedens ledelse, projektkontor og andre interessenter danne sig et overblik over virksomhedens projektaktiviteter og analysere og styre udviklingen af projektporteføljen.
 

Projektliste med statusoversigt giver klar overblik.

 • Grupper projekter i porteføljer, programmer, organisatoriske enheder og andre valgfri grupperinger

 • Sorter, filtrer og søg i projekt- porteføljen

 • Projektprioritering

 • Knyt projekter til strategiske mål

 • Støtte for hoved- og delprojekt

 • Skab overblik over finansiel opfølgning på porteføljeniveau

 • Projektegenskaber

 • Simuler ressourcer, omkostninger og effekter i forskellige scenarier

 • Se rapporter, diagrammer og dashboards

Ressourcebelastningen vises grafisk med et ressourcehistogram.

Ressourcehåndtering 

Ressourcehåndteringen skaber overblik over alle  organisationens ressourcer med visning af ressource- udbud og -efterspørgsel over tid. Systemet understøtter planlægning og opfølgning af ressourcer på både rolle-, individ- og projektniveau.
 

 • Ressourceplanlægning af projekter, opgaver, forvaltning, linjearbejde og fravær

 • Belastning, tilgængelighed, resultat og prognosticering

 • Planlægning pr. ressource, rolle og organisationsenhed

 • Anmodning om ressourcer

 • Kompetencehåndtering

 • Ferie- og tidsplaner

 • Ressourceegenskaber

 • Simulering af ressourcebehov

 • Rapporter, diagrammer og dashboards

Projektplanlægning 

Systemet indeholder mange fleksible funktioner til nem strukturering og planlægning af WBS-elementer, aktiviteter og milepæle.
 

Nem og interaktiv planlægning i Gantt-diagram.

 • Tidsplanlægning med træk og slip-funktion direkte i Gantt- diagrammet

 • Håndtering af WBS-struktur med træk og slip-funktion

 • Den kritiske vej

 • Visualisering af afhængighed i og imellem projekter

 • Forskellige zoommuligheder

 • Rapportering af fremskridt

 • Mulighed for at gemme basisplaner (baselines)

 • Aktivitetsegenskaber

 • Fuld integration med organisationens projektmodel

 • Understøtter skabelonprojekter

 • MS Project-import og -eksport

Sammenligning af budget, resultat og prognose.

Omkostninger 

Systemet tilbyder komplet understøttelse af omkost- ningsstyrning med kalkule, budget, resultater og prognoser pr. projekt, aktivitet og omkostningsart.
 

 • Håndtering af alle typer omkostninger

 • Beregning af omkostninger

 • Budgettering

 • Integration af realiserede udgifter med økonomisystem/forretnings- system

 • Prognosticering og trends

 • Earned Value Management (Resultatværdimetoden)

 • Visning af nøgletal

 • Understøttelse af flere valutaer

 • Automatisk sammenregning til porteføljeniveau

Effektstyring 

Effekter bruges til at vurdere de resultater, et projekt vil generere for virksomheden, f.eks. i form af effektivisering eller omkostningsbesparelser. Systemet understøtter budgettering, opfølgning og prognosticering af effekter på både projekt- og porteføljeniveau.
 

Vurder dine projekters resultater for at skabe et bedre beslutningsgrundlag.

 • Budgettering

 • Integration af realiserede effekter (f.eks. indtægter) med økonomisystem/forretningssystem

 • Prognosticering og trends

 • Beregning af resultat og margen

 • Automatisk sammenregning til porteføljeniveau

Nem tidsrapportering for alle medarbejdere og konsulenter.

Tidsrapportering 

Medarbejdere og konsulenter kan nemt og fleksibelt rapportere tidsforbrug i systemet. Tidsrapporteringen kan udgøre grundlaget for både projektopfølgning, lønudbetaling og fakturering.
 

 • Rapportering af projekter, opgaver, forvaltning, linjearbejde og fravær

 • Detaljerapportering af aktiviteter

 • Forskellige tidskoder med forskellige timeomkostninger

 • Fremskridt og estimeret resterende tid (ETC)

 • Attestering

Dokumenthåndtering 

Dokumenthåndteringen er en af systemets mest  anvendte og værdsatte funktioner. Her kan man nemt og fleksibelt organisere og håndtere alle  projektdokumenter.
 

Organiser, rediger og del dine dokumenter.

 • Upload mapper og dokumenter med træk og slip-funktion

 • Direkte redigering af dokumenter

 • Automatisk versionshåndtering

 • Effektiv håndtering af rettigheder til mapper og dokumenter

 • Flow til gennemgang, godkendelse og signering

 • Mulighed for at kommentere og abonnere på dokumenter

 • Dokumentegenskaber og søgning af dokumenter i flere projekter samtidig

 • Integration af projektmodel og dokumentskabeloner

Samarbejde med diskussionsforum og onlinemøde.

Samarbejde & kommunikation 

Systemet har mange smarte og brugbare funktioner til kommunikation og samarbejde.

 • Diskussionsforum/meddelelser

 • Instant messaging/chat

 • Profilbilleder og indikator for tilstedeværelse

 • Diskussioner knyttet til dokumenter, sager og aktiviteter

 • Delt kalender

 • Dokumentsamarbejde

 • Nyhedsfeeds og opslagstavle

 • Arbejd mobilt fra din iPhone eller Android

 • Del skærm og afhold onlinemøder

Opgavehåndtering 

Opgavehåndteringen bruges til at håndtere alle de uplanlagte aktiviteter, der altid opstår i et projekt, som spørgsmål, ændringsanmodninger, fejlrapporter og controller.
 

Få kontrol over alle projektets opgaver.

 • Opret, prioriter, tildel og håndter opgaver

 • Mulighed for at kommentere og abonnere

 • Opgaveegenskaber og søgning af opgaver i flere projekter samtidig

Indentifikation og håndtering af projektets risici.

Risikohåndtering 

Systemet indeholder funktioner til identifikation, vurdering, håndtering og opfølgning af risici efter anerkendte metoder.
 

 • Risk assessment of probability and impact

 • The ability to define risk properties, such as risk categories

 • Management of risk measures

 • Adaptable risk analysis model (PMI, PRINCE2) with optional scales and evaluation models

Projektmodelunderstøttelse 

Systemet indeholder en praktisk og fuldt integreret understøttelse af organisationens projektmodeller (f.eks. XLPM, PPS og PRINCE2) og forvaltnings- modeller (f.eks. PM3). 

Projektmodel med statusvisning på projektets startside.

 • Grafisk visning af projekt- eller forvaltningsmodellen

 • Klikbare faser og beslutningspunkter/”led”

 • Gate Keeper-funktion

 • Dokumentskabeloner

Generer dina rapporter med stor fleksibilitet.

Rapporter & analyser 

Systemet indeholder mange muligheder for  generering af rapporter og analyser, både for det  enkelte projekt og for hele projektporteføljen.
 

 • Alle visninger kan eksporteres til Excel og pdf

 • Generer standardrapporter til projekter og projektporteføljer

 • Generer egne rapporter med systemets rapportgenerator

 • Eksporter data til Excel pivot

 • Simuler ressourcer, omkostninger og effekter i forskellige scenarier

 • Opret tilpassede rapporter efter organisationens behov

Diagrammer & dashboards  

Virksomhedens ledelse, projektkontorer og andre  interessenter kan med funktionerne til diagrammer og dashboards få vist grafiske oversigter over projektaktiviteterne.
 

Visualiser informationen i valgfri diagrammer og dashboards.

 • Understøtter diagramtyper som lagkage-, søjle-, kurve-, område- og boblediagrammer

 • Speedometer og termometer

 • Eksporter nemt som billeder eller pdf

 • Generer og gem et ubegrænset antal diagramkonfigurationer eller dashboards

 • Dele dashboards med andre brugere

Integrationer & API 

 Formålet med integrationer er at undgå at lægge samme data/information ind i flere forskellige systemer og at kunne præsentere specifikke data på forskellige måder for forskellige målgrupper. Antura Projects integreres nemt med andre systemleverandørers produkter via Antura Projects integrationsframework (API).

 • Importer/eksporter budget, resultater og prognoser af omkostninger og effekter

 • Integrer tidsrapportering, HR-system og dokumenthåndtering

 • Integrationer findes med f.eks. SAP, Agresso, Raindance, Visma, IFS, Movex, MS Dynamics og JDE

 • Understøtter de fleste standardiserede tjenesteprotokoller (SOAP og REST)

 • Understøtter filoverførsel (XML-, CSV- eller kommaseparerede filer)