Bakgrund och behov

.SE har en viktig roll i Internetsverige och är kanske mest av allt kända för att de administrerar den svenska toppdomänen .se, därav namnet. Utöver det främjar man internetanvändandet i Sverige genom olika initiativ och tjänster. Ute i samhället träffar man ofta på flera av de initiativ som .SE ligger bakom, t ex Webbstjärnan och Bredbandskollen. Det första är en spännande och utvecklande tävling öppen för alla grundskole- och gymnasieelever i Sverige. Uppgiften är att göra en webbplats av valfritt skolarbete. Det senare är ett oberoende webbaserat konsumentverktyg som hjälper till att testa och utvärdera internetuppkoppling. Utöver detta syns .SE även i form av arrangör av Internetdagarna, utgivare av gratis internetguider samt förvaltare av Internetfonden, ur vilken man årligen delar ut flera miljoner till projekt som främjar internetutvecklingen i Sverige.

Allt är projekt – vad behöver vi?

”Vi driver en stor del av vår verksamhet i projektform”, säger Michael Winberg som är kvalitetschef och projektledare på .SE. ”Inte bara nya satsningar, utan även förvaltningen av våra befintliga system och tjänster”. Michael berättar vidare att man för några år sedan genomförde ett kompetenslyft i och med att man införde projektmodellen PPS från Tieto, men att det under 2013 stod klart att man även behövde ett modernt och webbaserat projektverktyg.

”Vi förstod att Antura Projects med tilläggsprodukten Antura Projects for PPS skulle kunna vara ett intressant alternativ för oss”, berättar Michael Winberg vidare. ”Efter några inledande möten stod det snabbt klart för oss att Antura Projects kunde lösa våra problem inom såväl projektstyrning, resurshantering som samarbetsfunktionalitet. Vi bestämde oss därför för att dra igång ett införandeprojekt av Antura Projects”.

”Vi lät ett oberoende IT-säkerhetsbolag utvärdera säkerheten i Antura Projects, och resultatet var mycket tillfredsställande. Det skulle vara ödesdigert om ett bolag som .SE hamnar i media p g a brister i internet-säkerheten. Men resultatet från testerna gav oss stor trygghet och visshet i dessa frågor."

Michael Winberg, kvalitetschef och projektledare .SE

Säkerhet i fokus

Under våren och sommaren 2013 konfigurerades Antura Projects utifrån .SE:s olika verksamhetsbehov. Man ville bl a kunna skära sina portföljer på olika ledder och betrakta dem ur olika perspektiv, något som snabbt tilltalade användarna av portföljfunktionaliten i produkten. ”För ett bolag som .SE, är det även A och O att de system vi köper och använder uppfyller våra stränga säkerhetskrav” berättar Michael Winberg. ”Vi lät ett oberoende IT-säkerhetsbolag utvärdera säkerheten i Antura Projects, och resultatet var mycket tillfreds-ställande. Det skulle vara ödesdigert om ett bolag som .SE hamnar i media p g a brister i internetsäkerheten. Men resultatet från testerna gav oss stor trygghet och visshet i dessa frågor”.

Under hösten 2013 breddades användandet och idag använder hela projektorganisationen, som omfattar ett 50-tal personer, systemet mer eller mindre fullt ut.

Ett lyft för verksamheten

En viktig nytta med Antura Projects för .SE är att kunna planera och prioritera resurser. Under affärsplaneringen, som sker på hösten, planerar man för nästa års förvaltningsbehov och projektidéer. Förvaltningsansvariga och projektledare lägger in sitt resursbehov och på så sätt kan resursägare, d v s chefer, se kommande beläggning för sina anställda. Det ger en långsiktig fingervisning om vilka kompetenser som behöver förstärkas och även en utgångspunkt för att prioritera mellan olika initiativ.

"Vi ser redan stora verksamhetsnyttor som följd av införandet av Antura Projects. Jag ser resursutnyttjandet, kan identifiera resurskrockar och får även en väldigt bra överblick – och bättre kommer det att bli. Antura Projects är ett riktigt lyft för vår verksamhet!”

Ett annat viktigt steg i användandet är den integration med ekonomisystemet Hogia, som produktionssattes i början av 2014. Integrationen gör det möjligt för projektledarna att direkt i Antura Projects kunna se det verkliga ekonomiska utfallet.

”Integrationen är väldigt viktig utifrån projektledarnas och tjänsteägarnas perspektiv”, berättar Michael.

”Nu får dessa personer informationen från ett och samma ställe, vilket underlättar deras arbete avsevärt. Vi räknar med att få möjlighet till bättre prognoser, uppföljning och styrning av vår verksamhet”, avslutar Michael Winberg.

”Vi ser redan stora verksamhetsnyttor som följd av införandet av Antura Projects. Jag ser resursutnyttjandet, kan identifiera resurskrockar och får även en väldigt bra överblick – och bättre kommer det att bli. Antura Projects är ett riktigt lyft för vår verksamhet!”.

Stiftelsen för internetinfrastruktur – eller .SE som är den mer kända benämningen – ansvarar för att administrera och sköta den tekniska driften av .se-domänerna. Utöver det driver .SE på en positiv utveckling av internet i Sverige genom flera olika initiativ. 2012 satsade man drygt 47 miljoner SEK på sin internetutvecklande verksamhet.